partner ok castkovcepartner ok castkovcepartner ok castkovce

Zbierka na vybudovanie obecného futbalového ihriska s umelou trávou

21.9.2022

Srdečne pozdravujeme našich priateľov , fanúšikov a rodičov.

Tí, ktorí chodíte na jednotlivé zápasy a tréningy ste si iste všimli, že budujeme v našom areáli nové veľké ihrisko s umelým povrchom a malé ihrisko pre najmenších s prekrytím na zimné mesiace.

Nedávno sme informovali verejnosť, že sme neboli úspešní pri prideľovaní dotácie od ,,Fondu na podporu športu,, aj napriek tomuto neúspechu sme sa rozhodli ihrisko budovať a snažiť sa o ,,ZÁZRAK,,  spoločným ,,nadľudským,, úsilím ihriská postaviť. 

Z verejne dostupných zdrojov je možné zistiť o akú finančnú sumu ide. Všetky ihriská sú v majetku našej obce, ktorá prispela zo svojho rozpočtu zhruba jednou pätinou predpokladaných nákladov. 

Všetky ostatné financie získavame sponzorsky a darom. Táto úloha je samozrejme extrémne náročná a vyčerpávajúca . Obraciame sa na Vás s obrovskou prosbou násv našom spoločnom projekte finančne podporiť, či už ako majiteľ firmy, konateľ spoločnosti alebo zamestnanec a  stane sa ten ,,ZÁZRAK,, veríme, že sa stále dejú .

Vašu pomoc pre nás si viete v prípade firmy uplatniť do nákladov, poprípade fyzickej osoby je zriadený účet  ,,VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY”. Po zrealizovaní projektu budú naši sponzori a darcovia zverejnení v mnohých médiách a tlači, nie len v našom regióne. Veríme, že aj v dnešnej náročnej dobe nás budete môcť podporiť a tak vybudovať ,, ZÁZRAK,,  hlavne pre naše - Vaše deti, aby sa mohli kvalitnejšie rozvíjať nielen futbalovo, ale hlavne  osobnostne a ľudsky, čo je filozofia našej práce. 

ZBIERKA NA VYBUDOVANIE OBECNÉHO FUTBALOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU TU

Podrobnejšie informácie u pána Hodála 0905 936 081, okcastkovce@okcastkovce.sk

ĎAKUJEME    ĎAKUJEME    ĎAKUJEME