partner ok castkovcepartner ok castkovcepartner ok castkovce

Testovanie mládeže OK Častkovce

24.11.2023

Na futbalovom štadióne v Častkovciach v krytej hale s umelou trávou a v telocvični prebiehalo komplexné testovanie našej mládeže, ktoré bolo zamerané na krátke šprinty, silu, výbušnosť a dynamiku. Toto testovanie nám vie ukázať akú rýchlosť a silu majú jednotliví mládežníci, lateralitu teda rozdiel medzi pravou a ľavou nohou či nie je nejaký problém pri bežeckom výkone a naša akadémia sa vie porovnávať s inými akadémiami v rámci Slovenska, ktoré absolvovali tieto testovania.

Na základe týchto poznatkov budú vedieť naši kvalifikovaní tréneri presne nadstaviť tréningové procesy podľa potreby hráčov a za nejaké obdobie znova vykonať testovanie a porovnať ho so súčasným testovaním či ideme správnym smerom alebo je potrebné niečo zmeniť.

Sme nesmierne radi, že sme absolvovali toto testovanie a že naša mládež sa posúva systematickými krokmi, disciplínou a správnymi tréningovými jednotkami vpred.

Na tomto linku si môžete vypočuť odborných trénerov ako prebiehalo testovanie a čo sme ním dosiahli https://www.youtube.com/watch?v=iLEggVONf-E