partner ok castkovcepartner ok castkovcepartner ok castkovce

Roman Hodál ďakujeme

11.6.2024

Chceli by sme poďakovať kolegovi, trénerovi a hlavne výbornému človeku Romanovi Hodálovi za krásnych 7 rokov v našom klube OK Častkovce.

Počas svojho pôsobenia trénoval a vychovával od najmladších detí až po do kategórie dospelých.

Ako manažér mládeže sa venoval manažmentu mládeže a detí v našom klube, ako aj ich samotnej príprave a trénovaniu – výchove mnohých našich častkovských futbalistov . 

Dovoľte nám preto, aby sme v mene Výkonného výboru OK Častkovce , členov futbalového klubu OK Častkovce , priaznivcov a fanúšikov častkovského futbalu vyslovili

P O Ď A K O V A N I E  pánovi Romanovi Hodálovi

za jeho vykonanú športovú a funkcionársku činnosť v našom futbalovom klube OK Častkovce a popriať mu v jeho ďalšom osobnom živote veľa zdravia a úspechov !

Roman ĎAKUJEME!